NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
PROVISNAL ADMISSION LIST
 B.A HONOURS BENGALI SC ALL