NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
 B.A HONOURS GEOGRAPHY ALL CATEGORY 2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM22001127 SUKUMAR MAHATO OBC-B N 76 264 340
2 NSM22001109 SACHIN GORAI OBC-B N 62 271 333