NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL MERIT LIST 2020
 B.A HONOURS ENGLISH ALL CATEGORY PROVISIONAL MERIT LIST 2020
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM20000635 AKASH PATI General N 93 358 451
2 NSM20000636 JAYANTA HANSDA ST N 87 364 451
3 NSM20000460 PRATIBHA KUIRY OBC-B N 93 353 446
4 NSM20000398 SACHIN MAHATO OBC-B N 80 358 438
5 NSM20000349 ANAMIKA MAHATO OBC-B N 81 356 437
6 NSM20000779 Raja Layek General N 77 358 435
7 NSM20000563 Jayprakash Kumar OBC-B N 85 349 434
8 NSM20000181 MANDIRA SINGH MURA General N 90 338 428
9 NSM20000467 Milan Majhi OBC-B N 83 337 420
10 NSM20000436 BAHADUR KUMAR OBC-B N 72 346 418
11 NSM20000024 MONDODORI KUMAR OBC-B N 76 341 417
12 NSM20000729 SUMAN KANTI GORAI OBC-B N 70 343 413
13 NSM20000244 BINDA KUIRI OBC-B N 84 327 411
14 NSM20000364 ANJU SAU OBC-A N 80 330 410
15 NSM20000367 BIBEK MAHATO OBC-A N 87 322 409
16 NSM20000705 ASWINI KUMAR OBC-B N 68 341 409
17 NSM20000656 JITEN MAHATO OBC-B N 80 327 407
18 NSM20000625 MRITUNJOY KUMBHAKAR OBC-B N 77 328 405
19 NSM20000784 SEDGEMERU GHOSH General N 80 318 398
20 NSM20000119 SHYAMAL GORAIN OBC-B N 68 330 398
21 NSM20000544 ANKITA MUKHERJEE General N 81 316 397
22 NSM20000606 SANJAY SAW OBC-A N 70 327 397
23 NSM20000456 ARBIN BHAGAT General N 66 321 387
24 NSM20000285 MUKESH MAHATO OBC-B N 78 308 386
25 NSM20000624 CHANDAN MURA ST N 75 309 384
26 NSM20000543 MOU MUKHERJEE General N 80 302 382
27 NSM20000341 RITTIK CHANDRA KUMAR OBC-B N 75 295 370
28 NSM20000213 SANDEEPA SING BABU ST N 75 292 367
29 NSM20000384 PATHIK MAHATO OBC-B N 75 290 365
30 NSM20000627 SUNIRMAL KUMAR OBC-B N 73 292 365
31 NSM20000471 Nirmal Majhi OBC-B N 65 297 362
32 NSM20000637 Bablu Sing Mura ST N 62 297 359
33 NSM20000055 BIDYUT KUMAR OBC-B N 65 290 355
34 NSM20000350 TAPAN KUMAR OBC-B N 70 284 354
35 NSM20000098 KIRITI MAHATO General N 60 293 353
36 NSM20000781 Biswajyoti Singha Thakur General N 76 272 348
37 NSM20000107 KAMALAKANTA KUIRY OBC-B N 61 286 347
38 NSM20000433 RAKESH KUIRY OBC-B N 60 260 320
39 NSM20000004 AMBUJ KUMAR OBC-B N 75 242 317
40 NSM20000575 BAJRANG MAJHI OBC-B N 62 248 310
41 NSM20000652 CHINMOY MAHATO OBC-B N 58 248 306
42 NSM20000551 CHITTARANJAN KUMAR OBC-B N 54 248 302
43 NSM20000274 MRIGANKA MAHATO General N 62 230 292
44 NSM20000710 SUTICHHAN SINGH General N 50 226 276
45 NSM20000592 MANISH MAHATO General N 57 218 275