NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2021
 B.A HONOURS ENGLISH ALL CATEGORY FINAL MERIT LIST 2021
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM21000027 PRATIVA DE General N 86 340 426
2 NSM21000764 BISHAL MAJHI OBC-B N 85 341 426
3 NSM21000820 TAPASI MAHATO OBC-B N 83 342 425
4 NSM21000074 RITUPARNA GORAI General N 82 338 420
5 NSM21000072 MADHABI GORAI General N 81 337 418
6 NSM21000631 ISHIKA SINGHA General N 85 327 412
7 NSM21000922 Mahadeb Sing Mura ST N 80 331 411
8 NSM21000106 NISHA LOHAR ST N 76 324 400
9 NSM21000837 MANISHA MAHATO OBC-B N 75 317 392
10 NSM21000297 ASHAD ALAM OBC-A N 80 310 390
11 NSM21000082 ANIMESH SINGH BABU ST N 78 312 390
12 NSM21000400 Sandip Kumar Kundu OBC-B N 66 324 390
13 NSM21000138 NILESH BHAGAT General N 72 316 388
14 NSM21000116 AMIT MAJHI OBC-B N 70 315 385
15 NSM21000311 SHIPRA SINGH BABU General N 76 305 381
16 NSM21000470 PRIYANGSHU CHATTERJEE General N 74 307 381
17 NSM21000583 ABHISHEK PRASAD KUIRY OBC-B N 70 307 377
18 NSM21000584 ABHISHEK PRASAD KUIRY OBC-B N 70 307 377
19 NSM21000921 Sandip Rajak SC N 73 302 375
20 NSM21000645 Suman Banerjee General N 73 300 373
21 NSM21000419 Aritra Mahata General N 73 296 369
22 NSM21000219 DHIRAJ BHAGAT General N 71 298 369
23 NSM21000479 PUJA KUIRY OBC-B N 64 305 369
24 NSM21000164 SUMANDEB LAYA ST N 55 314 369
25 NSM21000202 APARUPA KUIRI OBC-B N 73 295 368
26 NSM21000567 SUMIT SUKUL General N 73 291 364
27 NSM21000315 NITU PARAMANIK OBC-B N 63 301 364
28 NSM21000360 NAYAN MUKHERJEE General N 64 299 363
29 NSM21000172 NEHA BHAGAt General N 68 289 357
30 NSM21000803 SHRABONI LOHAR ST N 64 291 355
31 NSM21000738 NAYAN CHANDRA GORAI OBC-B N 62 293 355
32 NSM21000372 SONIYA BHAGAT General N 63 289 352
33 NSM21000533 SOURAV MAHANTY General N 70 281 351
34 NSM21000884 SANDIP MAHATO OBC-B N 71 278 349
35 NSM21000885 SANDIP MAHATO OBC-B N 71 278 349
36 NSM21000224 MONA BAURI SC N 68 276 344
37 NSM21000066 RANABIR MAHATO General N 68 276 344
38 NSM21000615 KOUSHIK MAHATO OBC-B N 72 271 343
39 NSM21000221 GITA KUMAR OBC-B N 61 277 338
40 NSM21000923 JAGANNATH MAHATO OBC-B N 65 270 335
41 NSM21000800 SUDESH MAHATO OBC-B N 66 268 334
42 NSM21000680 SANDEEP MAHATO OBC-B N 64 270 334
43 NSM21000560 AMBARESH MAHATO General N 64 267 331
44 NSM21000706 PURNASHASHI GOPE OBC-B N 66 263 329
45 NSM21000145 RAHABAR ANSARY OBC-A N 65 261 326
46 NSM21000023 ANGAD RAJAK SC N 65 260 325
47 NSM21000712 Mira Mahato OBC-B N 60 265 325
48 NSM21000204 SOURAV GORAI OBC-B N 63 261 324
49 NSM21000439 Banashree paramanik OBC-B N 61 262 323
50 NSM21000931 MANOJIT MAHATO OBC-B N 62 260 322
51 NSM21000083 SOURAV GOSWAMI General N 62 259 321
52 NSM21000338 TARANI LOHAR General N 60 261 321
53 NSM21000507 MANOJ GORAI OBC-B N 57 264 321
54 NSM21000173 NILAM BHAGAT General N 65 253 318
55 NSM21000084 MEENAKSHI GANJHU ST N 62 253 315
56 NSM21000643 SAMRAT KUMAR OBC-B N 53 259 312
57 NSM21000644 SAMRAT KUMAR OBC-B N 53 259 312
58 NSM21000609 RAMANANDA SING SARDAR ST N 60 251 311
59 NSM21000659 MANISH DEY OBC-B N 57 253 310
60 NSM21000917 MALAY KUMAR MAHATO OBC-B N 61 243 304
61 NSM21000551 Bhabataran Singhadeb General N 54 240 294
62 NSM21000640 RAMPADA MAHATO OBC-B Y 51 243 294
63 NSM21000719 MANOJ DAS SC N 52 234 286
64 NSM21000299 MANIK KUMAR OBC-B N 55 230 285
65 NSM21000355 Palash Rajak SC N 55 230 285
66 NSM21000042 RITIKA MAHATO OBC-B N 58 226 284
67 NSM21000046 RAKHI LOHRA ST N 55 226 281
68 NSM21000796 SHIBCHARAN KUMAR OBC-B N 60 220 280
69 NSM21000799 KISHORE KUMAR OBC-B N 53 222 275
70 NSM21000218 AJOY KALINDI SC N 50 214 264
71 NSM21000707 TAPAS KUMAR MAHATO OBC-B N 50 202 252