NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL MERIT LIST-2019
 B.A HONOURS ENGLISH ALL CATEGORY PROVISIONAL MERIT LIST-2019
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM19000039 SHYAMALI GORAI General N 90 365 455
2 NSM19000446 PUJA BHAGAT General N 65 344 409
3 NSM19000482 ANMOL AMRIT General N 80 320 400
4 NSM19000379 BANDANA KUIRY OBC-B N 80 320 400
5 NSM19000147 PRATIK PARAMANAIK OBC-B N 87 312 399
6 NSM19000365 SHIVAM DAS OBC-B N 78 317 395
7 NSM19000089 SWARAJ CHAKRABORTY General N 81 310 391
8 NSM19000492 DEEPA GORAI OBC-B N 77 305 382
9 NSM19000091 SHUBHAJIT MAHATO OBC-B N 71 311 382
10 NSM19000270 RAKHI MAJHI OBC-B N 76 300 376
11 NSM19000014 HAIMANTI KUMAR OBC-B N 77 298 375
12 NSM19000191 PRAKASH SUKUL General N 72 279 351
13 NSM19000445 DIBYA JOTI KUIRY OBC-B N 70 274 344
14 NSM19000210 KOUSHIK MAHATO OBC-B N 72 271 343
15 NSM19000461 PUJA SING MURA ST N 70 263 333
16 NSM19000077 AKASH GHOSH General N 63 242 305
17 NSM19000417 MANJIT KUMAR OBC-B N 64 239 303
18 NSM19000323 SHIBCHARAN KUMAR OBC-B N 60 220 280
19 NSM19000343 ANITA SING MURA ST N 58 218 276