NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
 B.A HONOURS ENGLISH ALL CATEGORY 2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM22001130 Asim Majhi OBC-B N 94 364 458
2 NSM22001131 JAYANTA MAHATO OBC-B N 93 330 423
3 NSM22001132 ALAPAN ROY General N 73 328 401