NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
 B.A HONOURS BENGALI ALL CATEGORY 2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM22001110 SHUDHANGSHU KUIRY OBC-B N 72 296 368
2 NSM22001125 JOYLAL MAHATO OBC-B N 67 268 335
3 NSM22001128 RADHESHYAM KUMAR OBC-B N 60 236 296