NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL MERIT LIST-2019
 B.A HONOURS GEOGRAPHY ALL CATEGORY PROVISIONAL MERIT LIST-2019
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM19000279 MUKESH GORAI OBC-B N 92 352 444
2 NSM19000206 GUNIT KANGSABANIK OBC-B N 88 348 436
3 NSM19000284 DURGA CHARAN GORAI OBC-B N 88 343 431
4 NSM19000106 HARIPRIYA KUIRY OBC-B N 88 339 427
5 NSM19000011 ABANI KUIRY OBC-B N 84 335 419
6 NSM19000064 SAMIRAN GORAI General N 88 327 415
7 NSM19000163 ALPANA MAHATO OBC-B N 88 326 414
8 NSM19000090 PRATIMA BHAGAT General N 88 326 414
9 NSM19000119 BANDANA KUIRY OBC-B N 82 320 402
10 NSM19000062 KALI CHARAN GORAI OBC-B N 83 316 399
11 NSM19000324 MADAN MOHAN SING MURA ST N 84 300 384
12 NSM19000152 BANKIM KUMAR General N 73 310 383
13 NSM19000026 AJOY KUIRY OBC-B N 76 304 380
14 NSM19000451 SAMIR MANDI ST N 70 310 380
15 NSM19000036 ANANYA BANERJEE General N 76 295 371
16 NSM19000301 ANIMA KUMAR OBC-B N 70 294 364
17 NSM19000154 SHANKARI KUIRY OBC-B N 66 291 357
18 NSM19000314 PRASENJIT KANGSABANIK OBC-B N 62 290 352
19 NSM19000023 DHANANJAY KUMAR General N 60 292 352
20 NSM19000043 SEJAL RAJAK SC N 72 279 351
21 NSM19000338 BIREN MAHATO OBC-B N 65 285 350
22 NSM19000007 CHANAKYA MAHATO General N 70 272 342
23 NSM19000288 ASHOK KUIRY OBC-B N 65 265 330
24 NSM19000115 SUKDEB PATAR ST N 76 251 327
25 NSM19000117 ABHIJIT MUKHERJEE General N 64 257 321
26 NSM19000294 SUJIT KUIRY OBC-B N 71 248 319
27 NSM19000046 MADHUMITA KUIRY OBC-B N 66 251 317
28 NSM19000354 SOUVIK DEY General N 67 243 310
29 NSM19000232 SAMIRAN PARAMANIK OBC-B N 68 235 303
30 NSM19000407 BISHNU NARAYAN SAW General N 61 242 303
31 NSM19000421 SHAVARI KUMAR OBC-B N 73 223 296
32 NSM19000042 BIBHUTI KUIRY OBC-B N 55 227 282
33 NSM19000161 ROCKY KUIRY OBC-B N 63 217 280
34 NSM19000143 SUJATA KUMAR OBC-B N 54 224 278
35 NSM19000037 BIPADTARAN KUIRY OBC-B N 63 214 277
36 NSM19000146 GOLAPI KUMAR OBC-B N 50 204 254