NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL MERIT LIST-2019
 B.A HONOURS HISTORY ALL CATEGORY PROVISIONAL MERIT LIST-2019
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM19000086 SUMANA GORAI OBC-B N 90 355 445
2 NSM19000231 PRIYANJIT RAJAK SC N 83 335 418
3 NSM19000172 AJAY KUMAR OBC-B N 88 321 409
4 NSM19000178 BIKASH KANGSABANIK OBC-B N 81 328 409
5 NSM19000065 PRABIR MAJHI OBC-B N 82 322 404
6 NSM19000124 SUKHCHAND KUIRY OBC-B N 74 327 401
7 NSM19000169 PRABHABATI MAHATO OBC-B N 77 322 399
8 NSM19000212 CHAMPA GORAI OBC-B N 81 315 396
9 NSM19000444 KAJAL GORAIN OBC-B N 78 318 396
10 NSM19000402 DAYAL KUMAR OBC-B N 77 307 384
11 NSM19000006 THAKURDAS MAHATO OBC-B N 75 308 383
12 NSM19000071 SUBHADRA GORAI OBC-B N 75 305 380
13 NSM19000057 DINESH MAHATO OBC-B N 76 303 379
14 NSM19000238 DATARAM KUMAR OBC-B N 85 293 378
15 NSM19000441 SHILPA KUMAR OBC-B N 72 305 377
16 NSM19000404 BINIT MAHATO OBC-B N 81 294 375
17 NSM19000137 PRATIPAD KUMAR OBC-B N 80 294 374
18 NSM19000230 RABI KUMAR OBC-B N 83 289 372
19 NSM19000254 BANDANA GOSWAMI General N 78 294 372
20 NSM19000194 RUP KUMAR OBC-B N 74 295 369
21 NSM19000436 MANIK RAJAK SC N 75 293 368
22 NSM19000425 DHANANJAY KUMAR OBC-B N 74 294 368
23 NSM19000299 DIPALI KUMAR OBC-B N 73 294 367
24 NSM19000174 GOPAL SINGH MURA ST N 77 282 359
25 NSM19000271 BIPIN KUIRY OBC-B N 77 279 356
26 NSM19000116 SUJATA MAHATO General N 67 289 356
27 NSM19000393 SHYAMCHAND KUMAR OBC-B N 70 284 354
28 NSM19000170 GURU CHARAN KUMAR OBC-B N 67 286 353
29 NSM19000467 BISHAL ROY General N 74 278 352
30 NSM19000009 REEMA BANERJEE General N 68 283 351
31 NSM19000034 NIBARAN KUMAR OBC-B N 70 271 341
32 NSM19000069 HEMLATA MAHATO General N 73 267 340
33 NSM19000227 UTPAL KUMAR OBC-B N 65 274 339
34 NSM19000058 KULUCHAND PAUL General N 73 263 336
35 NSM19000466 NIRUPAMA KUMAR OBC-B N 66 270 336
36 NSM19000073 KARAMCHAND KUMAR OBC-B N 60 275 335
37 NSM19000333 MANTU SING MURA ST N 71 263 334
38 NSM19000067 NILAM KUIRI OBC-B N 70 264 334
39 NSM19000180 SHAMPA PRAMANIK OBC-B N 61 273 334
40 NSM19000217 NARAYAN KUMAR OBC-B N 66 266 332
41 NSM19000258 RAJIB LOCHAN GOPE OBC-B N 66 266 332
42 NSM19000256 PRADIP GOPE General N 67 263 330
43 NSM19000477 MOUSUMI KUMAR OBC-B N 66 264 330
44 NSM19000045 BINATA KUMAR OBC-B N 67 260 327
45 NSM19000052 AMALENDU BHAGAT General N 65 261 326
46 NSM19000020 MAHESWAR MAHATO OBC-B N 65 260 325
47 NSM19000055 DURGA CHARAN DEY General N 73 247 320
48 NSM19000050 SAGAR ROY General N 65 255 320
49 NSM19000373 UTTAM MANDI ST N 65 255 320
50 NSM19000187 SUBHAM BHAGAT General N 62 258 320
51 NSM19000394 JITENDRA MAHATO OBC-B N 60 260 320
52 NSM19000048 APARAJITA KUMAR OBC-B N 70 247 317
53 NSM19000063 AKASH MAHATO OBC-B N 68 248 316
54 NSM19000186 ANIMA PARAMANIK OBC-B N 61 255 316
55 NSM19000337 PRASENJIT KUMAR General N 66 248 314
56 NSM19000084 ASIT MAHATO OBC-B N 61 253 314
57 NSM19000474 ABHIJIT MODAK General N 60 251 311
58 NSM19000171 GOPAL PARAMANIK OBC-B N 60 251 311
59 NSM19000328 KARAMCHAND KUIRY OBC-B N 70 239 309
60 NSM19000054 PABITA KUMAR OBC-B N 64 245 309
61 NSM19000098 LAXMI PAUL General N 63 246 309
62 NSM19000129 SUBHASH DUTTA OBC-B N 66 241 307
63 NSM19000386 SUBHENDU KUMAR OBC-B N 61 246 307
64 NSM19000224 ANUSUYA KUMAR OBC-B N 64 242 306
65 NSM19000233 SUSHAMA KUMAR OBC-B N 62 244 306
66 NSM19000489 PRAKASH KUMAR OBC-B N 64 241 305
67 NSM19000236 BUDDHESWAR PAUL General N 60 245 305
68 NSM19000221 ASHIMA KUMAR OBC-B N 63 240 303
69 NSM19000184 ROHITA KARJEE ST N 71 226 297
70 NSM19000298 BRISHAVANU KUMAR OBC-B N 66 231 297
71 NSM19000321 BANDANA KUMAR OBC-B N 56 241 297
72 NSM19000095 UMESH MAHATO OBC-B N 61 234 295
73 NSM19000249 SUBODH CH KARJEE OBC-B N 63 231 294
74 NSM19000066 MAHABIR DEY General N 61 232 293
75 NSM19000302 SUCHANA MAHATO OBC-B N 65 226 291
76 NSM19000234 HIRALAL KUMAR OBC-B N 57 234 291
77 NSM19000002 TULSHI GORAI General N 62 226 288
78 NSM19000041 SACHIN KUIRY OBC-B N 55 233 288
79 NSM19000375 RAKESH KUIRY OBC-B N 63 221 284
80 NSM19000209 JANMENJOY LOHAR General N 60 221 281
81 NSM19000331 NANDA PARAMANIK OBC-B N 61 215 276
82 NSM19000208 BINATA KUIRY OBC-B N 53 222 275
83 NSM19000484 SANDIP MAHATO General N 60 213 273
84 NSM19000437 SIMPLE MAHATO General N 55 218 273
85 NSM19000353 PRASENJIT BHAGAT General N 53 218 271
86 NSM19000309 SABITA MAHATO OBC-B N 60 208 268
87 NSM19000113 DEBASISH KUMAR OBC-B N 58 209 267
88 NSM19000322 TRILOCHAN MAHATO OBC-B N 54 213 267
89 NSM19000144 ASHA KUIRY OBC-B N 52 215 267
90 NSM19000211 BALARAM RAJAK SC N 50 216 266
91 NSM19000364 BUDDHESWAR MURMU ST N 56 209 265
92 NSM19000188 PRADUGHNA KUMAR OBC-B N 50 215 265
93 NSM19000317 SATYAM KUMAR OBC-B N 50 215 265
94 NSM19000369 NIMAI MAHATO OBC-B N 54 210 264
95 NSM19000081 SULACHANA KUMAR OBC-B N 53 209 262
96 NSM19000080 JYOTSNA MAJHI ST N 50 202 252
97 NSM19000372 KRISHNA KUMAR OBC-B N 50 200 250